Genital Siğil nedir?

Genital bölgede HPV (human=insan papilloma virüs) tarafından oluşturulan cilt yüzeyinden kabarık, et beni veya karnabahar şeklinde olabilen ve değişik boyutlara ulaşabilen lezyonlardır. HPV, insan derisinin yüzeyel tabakasındaki sıyrıklardan geçerek buraya yerleşen ve buradaki hücrelerin düzensiz büyümesini sağlayan (yani papillom oluşumuna yol açan) bir virüstür. HPV’nin 170’den fazla farklı tipi olmasına rağmen genital siğillerin %90’ının etkeni HPV tip 6 ve 11’dir ve kansere yol açmaz fakat tip 16 ve 18 kanser riskini artırabilir.

Genital siğil nasıl bulaşır?

HPV en sık vajinal ve anal cinsel ilişki sırasında yayılır. Ayrıca oral ilişki ile yayıldığı bilinmektedir. Cilt teması ile bulaştığından, bulaşması için cinsel ilişki şart değildir. Genital siğiller son derece bulaşıcıdır ve cinsel partnere HPV bulaşma riski %64 olarak bildirilmiştir. HPV ile enfekte olmuş bir kişinin genital siğilleri tedavi edildikten sonra bile, siğil görünmese bile başkalarına bulaşabilir. Bunun nasıl veya ne zaman olacağını belirlemek zordur.

Genital siğil nasıl bulgu verir?

Genellikle HPV bulaşından 2-3 ay sonra genital siğiller görülür. Genellikle bir şikâyete yol açmadan ortaya çıkar. En sık penis gövdesi ve daha azalan oranlarda penis başı ve testis cildinde görülür. Daha azalan sıklıklarda makat çevresinde, makat içinde, penis içindeki idrar kanalında ve menide görülebilir.

Genital siğil tanısı nasıl konur?

Genital siğilin göz ile muayenesi tanı için yeterli olmaktadır. Fakat, kanama görülen, pigmentli, tedaviye cevap vermeyen lezyonlardan biyopsi alınması gerekebilir ve genital siğil tanısı doğrulanmalıdır. Genital siğil tanısında HPV testleri (PCR yöntemi ile HPV DNA genotiplemesi) en çok kullanılan ve en duyarlı testtir.

Genital siğiller nasıl tedavi edilir?

Tedavide amaç HPV’nin vücuttan atılması değildir. Siğillerin çıkartılması, belirtilerin iyileştirilmesidir. Günümüzde HPV’nin vücuttan atılması için bir tedavi yoktur. Tedaviden sonra özellikle ilk 3 ay içinde tekrarlayabilir ve 3 aylık takiplerde tekrarlama sıklığı %25-67 arasında değişmektedir. Tedavi seçenekleri olarak; imikimod krem, trikloroasetik asit (TCA) (asidik ilacın sürülmesi), kriyoterapi, (siğilin dondurulması), cerrahi çıkarma, lazer (siğilin lazer ile buharlaştırılması), elektrocerrahi (siğilin koter ile yakılması) uygulanabilir.

Genital siğillerden korunmak için neler yapılabilir?

HPV aşısı yapılabilir, sünnet koruyucudur, erkek kondomu kullanılmalı (sadece kondomun takılı olduğu penis bölgesini korur), lezyon varsa genital bölgedeki kılların temizliğinde dikkatli olunmalı, parmaklarla yayılabileceğinden siğillere dokunmaktan kaçınılmalıdır, seks partneri sayısının azaltılması önemlidir.