İdrar kaçırma nedir?

İdrarın istemsiz olarak idrar yolundan çıkması idrar kaçırma olarak tariflenir. Uluslararası araştırma sonuçlarına göre, 5 kadından bir tanesi hayatının bir döneminde bu problemi tecrübe etmektedir.

İdrar kaçırma tipleri nelerdir?

İdrar kaçırma tipleri kabaca 4 gruba ayrılabilir. Bunlar;

İdrar kaçırma türleri

Stres İnkontinans
(Stresle idrar kaçırma)

Karın içi basıncını artıran öksürmek, hapşırmak, ağır kaldırmak gibi durumlar idrarın kaçmasına neden olur. İdrarın kontrolünü sağlayan pelvik taban kasları ve üretra sfinkteri yeterli güçte değilse bu duruma sebep olur. Çok sayıda müdahaleli doğum, iri bebek doğurma, şişmanlık, ailesel yatkınlık ve menopoz risk faktörlerini oluşturur.

Urge İnkontinans
(Acil idrar kaçırma)

Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma problemidir. İdrar kaçırmanın esas nedeni, mesane kaslarının anormal kasılmasıdır.

Mikst İnkontinans
(Mikst idrar kaçırma)

Stres idrar kaçırma ile urge idrar kaçırmanın bir arada olduğu durumlarda mikst idrar kaçırmadan söz edilir. Hasta hem öksürdüğünde hem de ani bir sıkışma hissi sonrasında idrarını kaçırabilir.

Taşma İnkontinansı
(Taşma idrar kaçırma)

Mesane kapasitesinin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma görülür. Hasta mesanesini boşaltamadığı hissiyatı yaşayabilir. Diyabet, pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları ve multipl skleroz durumlarında kas tonusunun kaybolması sonucu oluşur.

İdrar kaçırma tedavileri nelerdir?

Tanıda idrar kaçırma şeklinin tanımlanabilmesi önemlidir. Her idrar kaçırma tipinde benzer tedavi yaklaşımı etkili olmayabilir. Tedaviler kabaca ilaç ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayrılabilir.

İlaç Tedavisi

Bazı idrar kaçırma tipleri ilaçlar ile tedavi edilir. Özellikle urge idrar kaçırma tipinde ilaç tedavisi ilk seçenektir. İlaç tedavisinin süresi hastadan hastaya değişir. Ancak stres idrar kaçırma tipinde ilaç tedavisine yanıt alınamayabilir.

Cerrahi Tedavi

İdrar kaçırmada diğer tedavi uygulamalarına rağmen cevap alınamayan hastalara uygulanır.