KISIRLIK TEDAVİSİ

Kısırlık Tedavisi (İnfertilite) nedir?

İnfertilite, cinsel yönden aktif ve herhangi bir korunma önlemi uygulamayan çiftlerin bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanabilir. İnfertilite oranı toplumda %10-15 kadar görülebilmektedir. İnfertilite problemi kadın ve erkeği eşit oranda etkilemektedir. Erkeğe bağlı nedenler %40, kadına bağlı nedenler %40, hem erkek hem kadın ilişkili nedenler %10 olarak sayılabilir. Ayrıca %10 oranında bilinmeyen sebeplerden ötürü meydana gelir.

Erkek kısırlığı birçok nedene bağlı olabilir. Bunlar; sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, spermin üretiminde bozukluklar, sperme karşı üretilmiş antikorun olması, testis travmaları, hormonal anormallikler, anatomik sorunlar, varikosel varlığı, geçirilmiş hastalıklar, bazı ilaçlar olarak sıralanabilir. Kısırlık nedeni ile başvuran erkek hastalarda başlangıç değerlendirmesi iyi bir tıbbi öykü (anamnez) ve fizik muayene sonrası en az iki adet semen analizini içerir. Semen analizinde anormallik varsa hormon tahlili, semende lökosit sayısı, sperm antikor varlığı araştırması gibi ek taramalara gerek duyulabilir. Erkeklerin %1’inde semende hiç sperm görülmezken (azoospermi), kısırlık nedeniyle başvuranların %10-15’inde semen analizinde sperm görülmeyebilir.

Azoospermi nedir?

Azoospermi semen analizinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanır ve ikiye ayrılır;

1- Sperm üretiminin az veya hiç olmaması (non-obstrüktif azoospermi).
2- Normal sperm üretimi olmasına rağmen sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle spermin dışarı atılamaması (obstrüktif azoospermi).

Semen analizinde sperm miktarı çok az (sperm sayısı< 5 milyon/cc) ya da hiç olmayan hastalara daha ileri değerlendirmeler gereklidir. Özellikle düşük sperm sayılı hastalarda genetik anomali saptanma ihtimali %10-15 olduğundan tedavi planlaması öncesi karyotip analizi ve AZF gen mutasyon analizi denilen genetik testler istenmelidir. Genetik testlerde anomali saptanması durumunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Değerlendirme sonucunda testislerde sperm üretiminin yetersiz olduğu ve bu nedenle semen analizinde sperm bulunmayan ya da sperm miktarı çok az olan hastalar için testisten ameliyatla sperm elde etme yöntemi (TESE) önerilmelidir.