Penis eğriliği nedir ve neden olur?

Penisin ereksiyon esnasında normalde düz olması gerekirken aşağıya, yukarıya veya yana doğru eğilmesine penis eğriliği adı verilir. Penis eğriliği karşımıza iki şekilde çıkabilir; bunlardan ilki doğuştan (penil kurvatür) olandır, diğeri ise erişkin yaşlarda sonradan (Peyronie hastalığı) görülen şeklidir. Doğuştan olan penis eğriliğinin sebebi günümüzde net olarak bilinmemektedir. Peyronie hastalığı ise; genellikle 50 yaşından sonra, penisin sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokularını çevreleyen ve sertleşmeye yardımcı olan dış kılıfında (tunica albuginea) kireçlenme (fibrozis) benzeri bir durumla ortaya çıkar ve şekil bozukluğuna yol açar.

Peyronie hastalığı nasıl teşhis edilir ve risk faktörleri nelerdir?

Peyronie hastalığında şikayetler; peniste ağrı, eğrilik, ele gelen nodül (Peyronie plağı) ve sertleşme bozukuğu olarak sayılabilir. Hastalığın 2 evresi olup, başlangıç (akut) evresinde peniste ağrı ve cilt altında yumuşak plaklar hissedebilir. Bu evre yaklaşık 6-12 ay boyunca devam edebilir. İkinci evre stabil (kronik) evre olarak tanımlanır. Bu evrede penisteki ağrı azalır, peniste eğrilik belirginleşmeye başlar ve cilt altında sert plaklar hissedilebilir. Peyronie plakları sıklıkla penisin üst yüzeyinde yer aldığı için eğrilik yukarıya doğru eğilimlidir. Ayrıca sertleşme bozukluğu ile birlikte azalmış cinsel istek, özgüven kaybı ve depresyon gibi diğer sorunlar da baş göstermektedir. Peyronie hastalığının daha sık görülmesine yol açan için risk faktörleri; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, bazı kalp hastalıkları, yüksek kan yağları seviyeleri, sertleşme sorunu varlığı, aşırı alkol ve sigara tüketimi, bazı genetik hastalıklar (Dupuytren kontraktürü, Lederhause hastalığı) ve geçirilmiş prostat cerrahisi gibi sebepler yer almaktadır.

Peyronie hastalığında tedavi seçenekleri nelerdir?

Peyronie hastalığı için tedavi seçenekleri arasında; izlem, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi (ameliyat) olmak üzere üç ana yaklaşım olduğu söylenebilir. Tıbbi tedavi veya cerrahi zamanlamasını etkilediği için hastalığın hangi evreye ait olduğunun belirlenmesi tedavi planlamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husustur.

Peyronie hastalığında ilaç tedavileri başlıca 3’e ayrılabilir. Bunlar; ağız yoluyla alınan tedaviler, plak içine enjeksiyon tedavileri ve yüzeyel tedavi seçenekleridir. Ameliyatlar ise cinsel ilişkiye girmeyi engelleyecek derecede peniste eğriliği izlenen, kronik evrede olup son 6 ayda penis eğriliğinde ilerleme olmayan, ağrı şikayeti kaybolan veya plak kalsifikasyonu olan hastalarda düşünülmelidir. Operasyon öncesi planlama penis uzunluğu, eğrilik derecesi, plağın bulunduğu yer, serleşme bozukluğunun olup olmaması ve hasta beklentisi göz önünde bulundurularak yapılır. Hastaya en uygun olabilecek cerrahi yöntem ürolog tarafından belirlenir.