Prostatit nedir?

Prostat bezinin yangısına prostatit denilir. Prostatit genç erkekler tarafından yaygın olarak bilinir. Bu iltihabi reaksiyon (inflamasyon) bazı bakteriler tarafından oluşturulabileceği gibi, başka faktörler de prostatit bulgularına yol açabilir. Bu nedenle prostatit hastalığı geniş bir klinik spektrum sergiler.

Prostatit türleri nelerdir?

Prostatit türleri için yapılan bir sınıflama mevcuttur ve şöyle sıralanabilir; akut bakteriyel prostatit, kronik bakteriyel prostatit, kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu (KP-KPAS, ayrıca iltihaplı veya iltihabi olmayan olarak sınıflandırılır) ve asemptomatik inflamatuar prostatit.

Prostatit bulguları nelerdir?

Akut bakteriyel prostatit hastalarında aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir: ateş, üşüme-titreme, eklem ve kas ağrısı, bel, perineal / prostatik bölgede ağrı, sık idrara çıkma, sıkışma hissi, dizüri, noktüri, zayıf akım ve kesik kesik işeme, alt kadran ağrısı, spontan üretral deşarj.

Kronik bakteriyel prostatiti olan hastaların genellikle sistemik belirtisi gözlenmez. Fakat şu semptomları gösterebilir: aralıklı dizüri (idrarda yanma), aralıklı obstrüktif idrar yolu semptomları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları. Kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu (KP-KPAS) olan hastalarda ise şu semptomlar görülür; perine bölgesinde, kasıkta, kuyruk sokumunda, makatta, idrar yollarında ve hayalarda belirgin ağrı veya rahatsızlık, sık idrara çıkma, idrar zorluğu ve kesik kesik işeme, boşalma sırasında ağrı, sertleşme bozukluğu, erken boşalma (prematür ejakülasyon).

Prostatit nasıl teşhis edilir?

Başlangıçta hastadan alınan anamnez (tıbbi öykü) sonrası fizik muayene gereklidir. Akut bakteriyel prostatit hastalarında parmakla rektal muayene sırasında nodüler, sıcak, normal prostat dokusu saptanır. Bunun dışında karında hassasiyet, idrar yapamamaktan dolayı muayenede ele gelen mesane akut bakteriyel prostatit hastalarında sıklıkla görülür. Kronik bakteriyel prostatit hastalarında fizik muayene özellikleri şöyle sayılabilir; akut dönemler arasında normal muayene bulguları, parmakla rektal incelemede nodüler veya normal prostat dokusu, akut atak sırasında suprapubik hassasiyet. Fizik muayeneyi takiben idrar tahlili ve idrar kültürü yapılarak enfeksiyon varlığı kontrol edilir.

Prostatit nasıl tedavi edilir?

Antibiyotik tedavisi akut bakteriyel prostatitte uygulanır. Dirençli enfeksiyonların gelişimini engellemek için eş tedavisi uygundur. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara başvurulabilir. İdrar ya da dışkı yapma problemleri de mevcutsa bu rahatsızlıklara yönelik ilaç tedavileri de verilmelidir.

KP-KPAS tedavisi ise zorludur. Analjezikler (özellikle nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar), alfa blokerler, bol sıvı tüketimi, dışkı yumuşatıcılar ve oturma banyoları gibi destekleyici önlemler kullanılır. Asitli ve baharatlı gıdalardan kaçınma, pelvik taban egzersizleri, antidepresanlar ve bitkisel ajanlar KP-KPAS tedavisinde kullanılmışsa da bu tedavilerin etkinliği hakkındaki bilgiler sınırlıdır.