PRP tedavisi nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

Hastadan alınan kan örneği santrifüj edilerek plazma ve platelet (tromosit) kanda bulunan diğer maddelerden ayrılır. Elde edilen plazma ve plateletten zengin sıvı içerisinde fazla miktarda büyüme faktörleri bulunur.

Bu moleküllerin penisteki kas, sinir ve damar dokusundaki hücrelerin yenilenmesini artırdığı, bu sayede peniste onarıcı etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Santrifüj edilerek elde edilen plazma penisin içerisindeki kan ile dolup sertleşmeyi sağlayan korpora kavernoza’ya enjekte edilerek uygulanır. PRP içerisinde penisin sertleşme fonksiyonunu sağlayan çeşitli moleküllerin bulunduğu bilinmektedir. Bu maddeler; vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), platelet büyüme faktörü (PDGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) ve fibroblast büyüme faktörü (FGF) olarak sayılabilir. Yapılan çalışmalarda PRP tedavisinin ciddi bir yan etki oluşturduğu rapor edilmemiştir.