ESWT nedir, kimlere uygulanabilir?

Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga (ESWT) tedavisi; sertleşme sorunu olan hastalara uygulanan bir tedavi yöntemidir. ESWT, hastanın diğer tedavi seçeneklerini tercih etmediği ya da diğer tedavilerden fayda görmediği durumlarda uygulanabilir. Ek olarak, diğer tedavi seçenekleri ile eş zamanlı olarak da kullanılabilir.

ESWT tedavisinin prensibi nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

ESWT, sertleşme bozukluğu tedavisinde 2010 yılından beri kullanılmaktadır. Şok dalgaları belli bir vücut bölgesine odaklandığında; bu bölgeye zarar vermeden enerji taşıyan ses dalgaları ortaya çıkmaktadır. Şok dalgaları, düşük yoğunlukta hedeflenen organa uygulandığında, hedef dokuda mekanik stres ve mikro travma meydana getirir. Bu travmalar sonucunda, dokunun onarılması amacıyla yeni damar oluşumu ve dokuda kanlanma artışı gözlenir. ESWT tedavisi, şok dalga üretici cihaz ile penis üzerine uygulanır. İşlem muayene odası şartlarında yapılabilmektedir ve hastanın hastanede yatmasını gerektirmez. İşlem doktor veya teknisyen tarafından uygulanmakta, işlem öncesi anestezi veya ağrı kesici uygulamaları gerektirmez, uygulama esnasında ve sonrasında ağrı olmaz. İşlemin bildirilen bir yan etkisi yoktur. İşlem sonrası hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler.

Cihazın tedavi probu jel ile kayganlaştırıldıktan sonra, şok dalgaları penis üzerine farklı bölgelere uygulanır. Beş farklı anatomik bölgenin her birine, yaklaşık 3-4 dakika süre ile şok dalgası aktarılması sağlanır. Tedavi seansı yaklaşık 20 dakika olarak planlanmaktadır. Serleşme problemi yakınması hafif ve orta derecede olanlarda 6 seans; daha ağır yakınması olan hastalara 12 seans tedavi planlanır. ESWT tedavisi sonrası, erektil disfonksiyonu olan hastaların %70-80’inde başarı sağlandığı bildirilmiştir.